Etha – idag med fokus på vindenergi

Etha Ab grundades 2003 av undertecknad för att fungera som en plattform för företagsutveckling inom alternativ energi. Vårt först projektbolag var EMP Projects Oy, en miljökonsultbyrå med fokus på energisparprojekt. Bolaget integrerades 2005 i WSP Finland Oy.

Under årens lopp har vi konsulterat inom biogas, vattenrening och avgasrening och ibland också deltagit i projekt utanför vårt kärnområde. Ett sådant intressant och lärorikt projekt var JoinMeTube, ett koncept för att sända digitala vykort.

Idag ligger vårt fokus i första hand på vindenergi och på att finansiera utvecklingen av vindparker. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag, vindkraftskonsulten Etha Wind, utvecklar vi vindparksprojekt i samarbete med lokala intressenter. Etha står för en del av finansieringen i projekten, medan Etha Wind utför det praktiska konsultarbetet.

I så gott som alla projekt jobbar vi med olika samarbetspartners på jämbördig basis, vi äger typiskt 20 – 51% av projektbolagen vi utvecklar. Sammanlagt är vi delaktiga i projekt innehållande knappt 100 vindturbiner i Finland, och har dessutom en portfölj med små andelar i flera stora internationella vindportföljer.

För tillfället tror vi att billig, subventionsfri vindenergi kommer att vara vårt fokusområde en lång tid framöver. Men vi diskuterar också gärna närliggande projekttyper som batterier, solceller och nätstabilitet.

Energihälsningar,

Staffan Asplund
Styrelseordförande