Med fokus på 2030-talets energilösningar

Etha Management Ab grundades som Etha Ab år 2003 av undertecknad för att fungera som en plattform för företagsutveckling inom alternativ energi. I mars 2024 tog vårt största dotterbolag över namnet Etha för att signalera till marknaden att man konsulterar inom flera områden än vindkraft. Tidigare hette bolaget Etha Wind.

Vårt först projektbolag var EMP Projects Oy, en miljökonsultbyrå med fokus på energisparprojekt. Bolaget integrerades 2005 i WSP Finland Oy.

Under årens lopp har vi konsulterat inom biogas, vattenrening och avgasrening och ibland också deltagit i projekt utanför vårt kärnområde. Ett sådant intressant och lärorikt projekt var JoinMeTube, ett koncept för att sända digitala vykort.

Idag ligger vårt fokus i första hand på att stöda utvecklingen av vindparker och solparker. I vårt dotterbolag Vindbjörn Ab om med hjälp av vårt konsultbolag Etha utvecklar vi vindparksprojekt i samarbete med lokala intressenter. Vindbjörn står för en del av finansieringen i projekten, medan Etha Wind utför det praktiska konsultarbetet. På liknande vis jobbar vi med solparker inom Solbjörn Ab.

I så gott som alla projekt jobbar vi med olika samarbetspartners på jämbördig basis, vi äger typiskt 20 – 51% av projektbolagen vi utvecklar. Sammanlagt är vi delaktiga i projekt innehållande knappt 100 vindturbiner i Finland, och har dessutom en portfölj med små andelar i flera stora internationella vindportföljer.

För en lång tid framöver ser vi att förmånlig vindkraft utan subventioner kommer att vara vårt vårt fokusområde. Men vi är alltid intresserade av att diskutera relaterade projekt inom hållbar energi, såsom batterier, energilagring och nätstabilitet.

Energihälsningar,

Staffan Asplund
Styrelseordförande